Korrosivitetsklass

Dela sida

Korrosivitetsklass

Korrosivitetklasserna C1- C5 bygger på att beskriva hur aggressiv miljön är där metallpartierna skall sitta.

Klass C1 är minst aggressiv och C5 högst.

Enligt SS-EN ISO 12944 – 2 baseras korrosivitetklasserna på den grad av korrosion/rost, avfrätning per tidsenhet, som en metall kan förväntas bli utsatta för i specifik omgivningen.

Korrosionsmotstånd är knuten till omgivande miljön, ytbehandling samt valt material, eftersom olika metaller kan reagera olika på en och samma miljö. Att sköta och underhålla ett metallparti är också en faktor som påverkar korrosionsmotståndet.

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944 – 2.
KorrosivitetsklassMiljöns korrosivitetExempel på Miljö
C1Mycket lågUtomhus: -, Inomhus: Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar.
T.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.
C2LågUtomhus: Låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Inomhus: Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet.
T.ex. sporthallar, lagerlokaler.
C3MåttligUtomhus: Måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Inomhus: Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar.
T.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.
C4HögUtomhus: Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden. Inomhus: Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar.
T.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.
C5-I (industriell)Mycket högUtomhus: Industriella områden med aggressivt klimat och hög luftfuktighet. Inomhus: Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M (Marin)Mycket högKust- och offshoreområden med stora mängder salt. Inomhus: Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Våra klasser

Brandskydd

Läs mer

Säkerhet

Läs mer

Ljudisolering

Läs mer

Klimat

Läs mer

Skottsäkerhet

Läs mer

Brandgastäthet

Läs mer

Explosionsskydd

Läs mer

Korrosivitetsklass

Läs mer

Sortiment-tollor
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier, glasfasader och aluminiumpartier.

Läs mer

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer