VÅRA PRODUKTER

Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för dörrar, fasader, glastak, fönster och räcken.

Metall / Aluminium - Koppar - Mässing - Rostfritt - Stål 

Glas / Alla typer/sorter för att uppfylla ställda krav

 

* Värmeisolering    

* Typgodkända brandkonstruktioner i klass E 30-90, EI 30-240

* Inbrottsklassade konstruktioner - SS-ENV 1627, SSF 200:4

* Utrymningskrav efter SS-ENV 179 eller 1125

* Personsäkerhet

* Handikappanpassning - enligt BBR

* Klämfri bakkant - extra barnsäkerhet om så önskas

* Skottskydd - kan utföras enl SS-ENV 1522

    

Med 60 års erfarenhet av säkerhetsdörrar är Tollor ett säkert val om du värdesätter en trygg samarbetspartner.