Kvalitet & Miljö

Utveckling och Kunskap

 

 För att nå utveckling och ökad kunskap sker naturligtvis en fortlöpande utbildning av våra medarbetare.

Vårt arbete utgår från att följa de lagar och förordningar som finns i vårt samhälle, genom vårt medlemskap i Glasbranschföreningen (GBF) får vi aktuell information i lagar och förordningar. Men den viktigaste pusselbiten är den utvärdering som sker efter varje genomfört objekt där lyhördhet och reflektion är en förutsättning i vår strävan att ständigt bli bättre. 

Våra dörrar tillverkas efter systemangivna föreskrifter, för att uppfylla de specifika krav som ställs för respektive objekt.

Allt arbete sker enligt gällande föreskrifter samt branschens kvalitets- och miljöledningssystem.

Förutom att våra produkter ska ha en god design och lång livslängd prioriterar vi på Tollor kompletta säkerhetslösningar inom brand, inbrott och utrymning. Vi vill att vår kunskap ska skapa trygghet. I det arbetet ligger ett avtal med Statens Provningsanstalt som kontrollerar vår efterlevnad i tillverkningen.

För Tollor är det viktigt att kunden alltid får den funktion som produkten är avsedd att ha – det är en kvalitet som bygger långsiktiga kundrelationer.  

Dela på...