Regelbunden service bidrar till en fungerande och välskött dörr

Låsfunktion 
Översyn, justering eller reparation.

Gångjärn
Motverka gnissel eller tröghet.

Brytskydd 
För att försvåra inbrott.

Dörrstängare 
Justering eller byte till ny, för mjuk och säker gång.

Handikappanpassning 
Automatisk dörröppnare med nyckelkontakt eller med allmän öppningsfunktion.

Glasreparationer
Med vår kunskap och tillgång till rätt material blir arbetet utfört på bästa sätt.

Inbrottsskador
Med högsta prioritet utför vi dessa reparationer.
Där reparation ej är möjlig/lönsam har vi reservdörrar som omgående kan monteras som ersättning tills ny dörr är framtagen.

Dörrservice 
Bör utföras 2ggr/år.

 

Kontakta oss för mer information och/eller för att ingå i ett tryggt servicekontrakt!

Vi finns till för din skull!

 

Dela på...