FÖRÄNDRAR “FRÅNGÄNGLIGHETEN”

Röhsska Museet genomför nu en omfattande säkerhets- och uppdateringsarbete i museet. Tollor levererar därför nu dörrpartier till Röhsska som uppfyller brandsäkerhet, inbrottsskydd samt utrymning.