KVALITET & UNDERHÅLL

Kvalitet & Miljö

Utveckling och Kunskap

 

 För att nå utveckling och ökad kunskap sker naturligtvis en fortlöpande utbildning av våra medarbetare.

Vårt arbete utgår från att följa de lagar och förordningar som finns i vårt samhälle, genom vårt medlemskap i Glasbranschföreningen (GBF) får vi aktuell information i lagar och förordningar. Men den viktigaste pusselbiten är den utvärdering som sker efter varje genomfört objekt där lyhördhet och reflektion är en förutsättning i vår strävan att ständigt bli bättre. 

Våra dörrar tillverkas efter systemangivna föreskrifter, för att uppfylla de specifika krav som ställs för respektive objekt.

Allt arbete sker enligt gällande föreskrifter samt branschens kvalitets- och miljöledningssystem.

Förutom att våra produkter ska ha en god design och lång livslängd prioriterar vi på Tollor kompletta säkerhetslösningar inom brand, inbrott och utrymning. Vi vill att vår kunskap ska skapa trygghet. I det arbetet ligger ett avtal med Statens Provningsanstalt som kontrollerar vår efterlevnad i tillverkningen.

För Tollor är det viktigt att kunden alltid får den funktion som produkten är avsedd att ha – det är en kvalitet som bygger långsiktiga kundrelationer.  

img_0742_0

Kontakta oss för mer information om vårt kvalitet och miljötänk

img_0004_0

Kontakta oss för mer information och/eller för att ingå i ett tryggt servicekontrakt!

Drift & underhåll

Regelbunden service bidrar till en fungerande och välskött dörr

Låsfunktion 
Översyn, justering eller reparation.

Gångjärn
Motverka gnissel eller tröghet.

Brytskydd 
För att försvåra inbrott.

Dörrstängare 
Justering eller byte till ny, för mjuk och säker gång.

Handikappanpassning 
Automatisk dörröppnare med nyckelkontakt eller med allmän öppningsfunktion.

Glasreparationer
Med vår kunskap och tillgång till rätt material blir arbetet utfört på bästa sätt.

Inbrottsskador
Med högsta prioritet utför vi dessa reparationer.
Där reparation ej är möjlig/lönsam har vi reservdörrar som omgående kan monteras som ersättning tills ny dörr är framtagen.

Dörrservice 
Bör utföras 2ggr/år.